Registruj se
Potvrď mail
Prokaž svou motivaci
Blýskni se domácí prací
Připrav se na mise

Kontakty

Velitelství velitelstvi@expedice-mars.eu
Velitelství umí Váš dotaz, Vaše přání či Vaši připomínku rovnou řešit. Popřípadě je pro nás snadné dostat e-mail přímo k lidem, kteří se o danou věc v Expedici starají. Velitelství také koordinuje přípravnou misi.
Velitel internetových kol
Velitel internetových kol se stará o motivační formmuláře, motivační call a koordinaci odbornostní konference.
Velitelé odborností
Kontakt na jednotlivé velitele odborností by měl být k nalezení po přihlášení v sekci Odbornost, pokud do ní už máte přístup. Velitelé odborností se starají o zadávání práce domácího kola nebo o průběh části přípravné mise.